Siu, Kin Wai Michael, The Hong Kong Polytechnic University, School of Design, Hong Kong